Rok 2014

Prosinec - Valná hromada - dne 15.12 se konala mimořádná valná hromada TJ Kunčičky: na jejím programu bylo zejména schválení hospodaření TJ za rok 2013, zprávy z činností oddílů na rok 2014 a návrh na činnost TJ a jednotlivých oddílů v roce 2015. Mezi čestnými hosty byli dlouholetí členové TJ Kunčičky Petr Chelmecký, Vladimír Lajdolf a Oldřich Kolář. Využili jsme této příležitosti a posledně jmenovanému Oldlovi Kolářovi jsme popřáli k jeho kulatému jubileu mnoho zdraví, štěstí a pohody.

Listopad - Brigáda, úklid na hřišti, rekonstrukce sálu. Jako obyčejně na členy TJ zůstal po sezóně náročný úkol, uklidit sportoviště a připravit areál na zimu. V rámci brigád jsme zvládli další nelehký úkol k zvelebení prostor - výměna podlahové krytiny v sále. Po předešlém majiteli (provozoval v sále příležitostné akce a restauraci), byl sál a podlaha značně znečištěny. V průběhu podzimu se nám podařilo sehnat peníze na vymalování prostor a výměnu topení. Koberec jsme si již ale museli vyměnit sami. Jelikož ten starý byl položen na původním PVC, které bylo řádně přilepeno k podkladu po brigádě jsme odcházeli unavení, plni mozolů ale šťastní z dobře vykonané práce.

Srpen - Horizont cup - již druhý ročník oblíbeného fotbalového turnaje v malé kopané. Zúčastnilo se 5 družstev z toho dvě družstva z Kunčiček. Turnaj pořádala Diecézní charita ve spolupráci se sdružením Horizont. Vyhrálo místní družstvo Skung, druzí byli Chalupáři a třetí FC Pánvaři.

červen - Dětský den - ve spolupráci se společností  RPG byty Diecézní charitou a Horizontem se na sportovištích konal za účasti dětí z Kunčiček a okolí tradiční dětský den. Největší zájem byl o turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo 6 týmů. Na dalších stanovištích v celém areálu byly další stanoviště, kde děti plnily různé úkoly. Foto viz Galerie.

Duben - Výuka pletení pomlázky -  První akce nového výkonného výboru pod vedením zkušeného instruktora Pavla Hrbáčka jsme se my dospělí, ale hlavně i naše děti učili plést pomlázku na nadcházející velikonoce. Pletení se zúčastnilo na třicet dospělých a dětí, kteří si mohli zahrát i různé společenské hry, nebo prohlídnout hasičskou techniku, kterou přistavili místní hasiči z SDH Kunčičky. Foto viz galerie.

Duben - 28.4. se konala výroční valná hromada TJ Kunčičky. Nejdůležitějšími body programu byla zpráva o činnosti TJ a schválení hospodaření za rok 2013, návrhy činnosti na rok 2014 a volby nového výkonného výboru TJ Kunčičky. VH po diskuzích z důvodu nesrovnalostí  v účetnictví neschválila zprávu o hospodaření za rok 2013. Do čela TJ byl zvolen nový výkonný výbor ve složení Kateřina Charbuláková, Pavla Farníková, Rudolf Weissbrod, Kamil Tomis a Jiří Horák. Posledně jmenovaný byl na následném jednání výkonného výboru zvolen jeho předsedou. Volbou nového výkonného výboru tak byla nastolena změna ve vedení TJ, která povede k realizaci obnovy areálu tak, aby dále mohl sloužit jak členům TJ tak i dalším zájemcům o sport. Hodně štěstí a pevné nervy!!!

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com